S O C I A L M E D I A

Yaroo_Art (pseudomin artystyczny)

Yaroo Art: artysta - amator, ur. 1973 r.

A jeśli artystą być mi pozwala
ten, co się nie myli daremnie,
z materii najdroższej obrazy układam,
bo z ciebie i ze mnie.

Agnieszka Osiecka, A jeśli ja szewcem jestem

E-MAIL: jarhaladuda@gmail.com TELEFON: 730 432 299